Valorisatie­studies Glastuinbouw

Nuttig gebruik van ‘corona’-overschot sierteelt- en tuinbouwproducten

Op 13 maart werd de sierteelt sector keihard geraakt door de uitbraak van de coronacrisis. De vraag naar bloemen en planten daalde dramatisch, wat leidde tot een ongekende doordraai op de bloemenveilingen. In de weken die daarop volgden bleef de doordraai hoog, terwijl ook grote stromen kwalitatief goede planten en bloemen op de kwekerijen achterbleven. In de loop van het jaar trad voor veel producten een stevig herstel op, maar de kwetsbaarheid van de sierteelt was gebleken. Als gevolg van covid-19 uitbraak kwam de vraag, wat te doen met reststromen in sierteelt, hoog op de agenda te staan. Dit resulteerde in een onderzoek naar de valorisatie van die reststromen, dat ons team samen met andere ondernemers, overheden en universiteiten heeft uitgevoerd.

Het onderzoek

Het onderzoek concentreerde zich op de vraag hoe we voor de 20 grootste en meest potentievolle bijstromen in beeld kunnen brengen hoe we deze snel kunnen verwaarden en naar een andere markt brengen? Daarbij is nadrukkelijk gekeken naar hoopvolle realistische plantinhoudstoffen met afgebakende praktische en pragmatische productsamples. Het onderzoek was gericht op het voorbereiden van mogelijke businessmodellen die ook na de coronacrisis levensvatbaar kunnen zijn. Dit valorisatieonderzoek heeft per gewas werkvelden uitgewerkt die laten zien dat bloemen en planten meer kunnen zijn dan alleen mooi of de bron van ons voedsel. Onze voorvaderen wisten dit al. Wij zijn het nu weer aan het ontdekken en passen het toe voor de maatschappij van morgen.

Lancering van nieuwe producten

Het onderzoek heeft geresulteerd in de lancering van nieuwe producten. Een aantal andere zijn in de ontwerpfase. Daarnaast geven de valorisatieonderzoeken handvatten om meer werkvelden uit te werken die kunnen leiden tot nieuwe verdienmodellen voor kwekers. Het onderzoek heeft bij diverse kwekers geleid tot een andere manier van denken en een andere manier van kijken naar hun bedrijf en de productie. Algemene conclusie is dat we op dit moment alleen maar het topje van de ijsberg kunnen zien. Met diverse kwekers worden nu concrete afspraken gemaakt om de potentie van dit valorisatieonderzoek te converteren naar daadwerkelijke producten. Op moment van publicatie van dit rapport is nog niet duidelijk waar dit toe zal leiden, maar wij denken dat dit een mooi resultaat is in de geest van deze opdracht.

Bekijk hier de diverse onderzoeks­verslagen

Opdrachtgevers

De opdrachtgevers van het onderzoek zijn Greenport West-Holland, gemeente Westland, provincie Zuid-Holland en Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland (SIGN is een initiatief van Glastuinbouw Nederland) en wordt vanuit de EU aangevuld via het Interreg project Bioboost. De onderzoeken zijn verder mede ondersteunt door de Green Chemistry Campus en de RWB, Regio West-Brabant.