The Power of Plants

De kracht van planten voor medische innovatie

VARTA zoekt samen met 3 tuinbouwbedrijven (de Ruiter innovations, Inno Growers en Gova) naar de meest potentiële gewassen met geneeskrachtige eigenschappen. Hogeschool Rotterdam en VARTA maken hieruit extracten en in samenwerking met onderzoekers van het Erasmus MC worden bij HR en VARTA Valorisatie Lab methoden worden opgezet om plantenextracten te screenen op antimicrobiële werking.

In samenwerking met de Nederlandse Extractenbibliotheek en Greenport West Holland worden methoden voor high throughput screening opgezet. Tegelijkertijd wordt het effect van dezelfde extracten op uitgezaaide prostaatkanker getest door onderzoekers van het Erasmus MC.

Bekijk de pitch-video!

Antibiotica­resistentie

Telers in de Nederlandse agrarische sector zijn al jaren hard op zoek naar hoogwaardige oplossingen voor hun grote reststroomvolumes voor een gecertificeerd product voor een nieuwe zakelijke markt. Dit levert nieuwe verdienmodellen op en draagt tegelijkertijd bij aan een duurzame, meer circulaire economie. In dit onderzoek gebruiken we plantaardige stoffen voor een effectieve behandeling van bacteriële infectieziekten en prostaatkanker die zich heeft verspreid naar de botten.

Antibioticaresistentie is immers een groot probleem, dat bij ongewijzigd beleid naar verwachting in 2050 tien miljoen mensen per jaar zal doden. Ook kijken we naar de rol van biofilmvorming die speelt bij veel chronische infecties en met betrekking tot antibioticaresistentie. Biofilm is een laag bacteriën die vastzit aan een oppervlak (bijvoorbeeld de huid) omgeven door zelfgeproduceerd slijm, waardoor de bacteriën daarin veel resistenter zijn tegen aanvallen van het immuunsysteem en tot duizend keer ongevoeliger voor antibiotica.

Nieuwe toepassingen

Een ander groot probleem waarvoor momenteel geen voldoende effectieve behandeling bestaat, zijn verschillende soorten kanker, waaronder prostaatkanker die zich heeft verspreid naar het bot (metastatisch). Ook hiervoor kunnen plantaardige stoffen een oplossing bieden. Zo zijn er bij het Erasmus MC al veelbelovende resultaten geboekt in een pilotstudie met rozenextracten op co-culturen van cellen die model staan voor naar bot uitgezaaide prostaatkanker.

Het Instituut Biologie Leiden van de Universiteit Leiden beheert namens de provincie Zuid-Holland de Nederlandse Extractenbibliotheek, die 2.240 extracten bevat van 1.300 verschillende plantensoorten uit de Nederlandse tuinbouw, met als doel verschillende partijen deze te laten screenen voor de ontwikkeling van nieuwe toepassingen. Daarom gebruiken we deze extractenbibliotheek om te testen op zowel antimicrobiële als antikankeractiviteit. Hogeschool Rotterdam (HR) en VARTA werken nauw samen met telers, veredelaars en onderzoeksexperts op diverse terreinen van het Erasmus MC. Ook zijn er diverse koepelorganisaties betrokken, die vanuit de Nederlandse tuinbouwsector werken aan op duurzaamheid gerichte innovatieve toepassingen voor hun rest-/zijstromen.