Over VARTA

Valorisatielab Reststromen Tuin- en Akkerbouw, oftewel VARTA, houdt zich bezig met onderzoek naar planten. Bij iedere teelt is er een deel dat nu afgevoerd of gecomposteerd wordt, dit kan gaan om onderste stengelstukken of afgekeurde bloemen en planten. Met deze reststromen is nog veel meer mogelijk, op allerlei gebieden.

Zo onderzoekt VARTA of er bijvoorbeeld olie, kleurstof of vezels gewonnen kunnen worden op laboratoriumschaal, met het oog op opschaling. Met deze gewonnen grondstoffen worden productsamples gemaakt om daarna met de kweker te kijken naar de mogelijkheden om dit naar een volwaardig product te tillen.

Dit kan in de richting van onder andere cosmetica, voeding of papier zijn. VARTA werkt mee in de uitdagingen en mogelijkheden van opschalen. Al ons onderzoek heeft de focus op een marktintroductie.

We verbinden kracht uit het verleden met moderne kwekerstechnieken, met wetenschappelijk onderzoek en met een praktische werkwijze, om naast de sier- en Smaakwaarde ook de andere inhoudsstoffen van planten te benoemen, te onderzoeken en te ontwikkelen tot pilot producten. Samen met opdracht gevende kwekers bouwen we laagdrempelig een brug tussen de moderne kwekers, hun duurzame kweekwijze, het onderzoeksveld en businesscases.

Geen onnodig onderzoek met eindeloze vraagcyclussen, maar samen met de kweker de focus duidelijk vast stellen en enkel onderzoeken wat binnen de scope van de businesscase valt.