INVENTARISATIE­FORMULIER VALORISATIE RESTSTROMEN TUIN & AKKERBOUW

Greenport West-Holland en Varta, in afstemming met SIGN, Royal Flora Holland en de Green Chemistry Campus, inventariseren graag welke reststromen er vrijkomen vanaf maart 2020 en verder.

Heeft u momenteel reststromen? Vult u dan alstublieft alle onderstaande velden in. Dit verplicht u tot niets. In het laatste veld kunt u aangeven of u interesse heeft in proeven met uw reststromen. Wij nemen dan contact met u op. Met alle bedrijfsgegevens wordt vertrouwelijk omgegaan.

Contactgegevens
Vragen over uw reststroom
heeft u al onderbouwende studies van plantenstoffen uit uw gewas? Of heeft u productinfo waarin het reeds is verwerkt? Heeft u recente foto’s van de huidige schone reststroom?
Ik wil verdere info over een eventuele deelname aan verdere proeven met mijn reststroom.